SEiRP
Strona główna

 

PREZES ZARZĄDU KOŁA NR 27 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW

I RENCISTÓW POLICYJNYCH W MYSŁOWICACH

D E C Y Z J A NR 2/ IV / 2020

Prezesa Zarządu Koła Nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych w Mysłowicach z 29 marca 2020 r.

 

- w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego w ramach Koła Nr 27 Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach w związku z epidemią

koronawirusa.

§ 1

 

Z uwagi na epidemię koronawirusa i powiększającą się liczbę osób zakażonych, która ma wymiar globalny, na podstawie § 30 ust. 3 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, po konsultacji z członkami Zarządu Koła, powołuję z dniem dzisiejszym do odwołania Zespół Kryzysowy w składzie:

 

1. Mieczysław Skowron, prezes Zarządu Koła – przewodniczący Zespołu,

2. Sylwia Romaniuk, wiceprezes Zarządu Koła – wiceprzewodnicząca Zespołu,

3. Andrzej Makowski, I wiceprezes Zarządu Koła – członek Zespołu,

4. Irena Rembek, skarbnik Zarządu Koła – członek Zespołu,

5. Krzysztof Debudaj, członek Zarządu - członek Zespołu.

 

W razie potrzeby Zespół będzie korzystał z pomocy pozostałych członków Zarządu Koła, a także innych członków należących do Koła.

 

§ 2

 

Zadaniem Zespołu Kryzysowego jest w szczególności:

- pełnienie dyżurów przez członków Zespołu Kryzysowego pod nr telefonów:

600 240 580; 600 430 258; 602 249 651; 506 064 084; 602 558 071

- udzielanie niezbędnych informacji członkom Koła i nie tylko na ich prośbę o

zagrożeniach oraz zaleceniach władz państwowych i samorządowych, ekspertów

medycznych, w szczególności specjalistów epidemiologów/ wirusologów;

- nawiązanie kontaktów mailowych, telefonicznych zwłaszcza z koleżankami i kolegami

zamieszkałymi samotnie pod kątem udzielenia im – w miarę posiadanych możliwości –

bezpośredniej, wieloaspektowej pomocy i wsparcia lub zorganizowania oczekiwanej

pomocy ze strony służb medycznych, epidemiologicznych, służb miejskich / MOPS,

Policja, Straż Miejska itp./

§ 3

 

Niniejszą decyzję opublikować na stronie internetowej Koła Nr 27 SEiRP w Mysłowicach, przesłać pocztą mailową do członków korzystających z poczty e-mail, ew. udostępnić w inny możliwy sposób.

 

§ 4

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Mieczysław Skowron /prezes Zarządu Koła/

 

 


 

 

 

#WSPIERAJSENIORA - Wsparcie dla seniorów – Informacje o działaniach w
okresie epidemii koronawirusa

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej
zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które
powodują obniżenie odporności.
Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są
w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej
przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne
działania, włączmy się w podejmowane już inicjatywy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475.

Departament Polityki Senioralnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
senior.gov.pl

--
Marcin Ziółkowski
Kancelaria Prezydenta Miasta
Zespół Dialogu
Urząd Miasta Mysłowice
Tel.: (32) 317 11 17

 

 

 

 

1 procent podatku dochodowego na rzecz SEiRP

 

Prezydent Miasta Mysłowice kolejny już raz na łamach lokalnej prasy, za pomocą mediów elektronicznych, przy pomocy ulotek i nie tylko zaapelował do mieszkańców Mysłowic o przekazanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz mysłowickich organizacji pożytku publicznego, w tym dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Tym samym zaprosił do podzielenia się dobrem.

W Mysłowicach działają 23 organizacje pożytku publicznego, dla których liczy się każda przysłowiowa złotówka, ponieważ wspierają publiczne dobro, utrzymując się z dotacji, darowizn oraz składek, a jednocześnie nie kierują się osiągnięciem materialnego zysku.

Osobiście za przykładem Prezydenta Miasta Mysłowice pragnę zwrócić się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z naszego Stowarzyszenia, a także przyjaciół i sympatyków naszej organizacji pozarządowej o przekazane 1 procenta z podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia – Nr KRS: 0000043188

 

Tekst i zdjęcie: Mieczysław Skowron

 

 

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.


18 czerwca 2008 roku na terenie miasta Mysłowice utworzono i wpisano do ewidencji stowarzyszeń Koło Terenowe nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Założenie koła w mieście było spełnieniem oczekiwań środowiska tych emerytów i rencistów policyjnych, którzy chcieli i nadal chcą działać społecznie dla dobra innych.

Do najważniejszych form działalności koła należy:

- organizowanie spotkań integracyjnych w gronie członków, sympatyków i przyjaciół koła;

- organizowanie wycieczek krajoznawczych, grzybobrań oraz innych podobnych form aktywnego spędzania czasu;

- uroczyste obchody jubileuszy koła oraz jego członków;

- organizowanie spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Dnia Kobiet;

- niesienie pomocy oraz wspieranie starań o pomoc w różnych jej aspektach, dla najbardziej potrzebujących koleżanek i kolegów.

Udostępniona Państwu strona internetowa koła, jako narzędzie szybkiego i sprawnego kontaktu, pozwoli na szersze poznanie wszystkich aspektów naszej działalności i zachęci młodych emerytów do wstępowania w szeregi stowarzyszenia.

Odwiedzanie naszego portalu oraz wszelkie uwagi, będą dla nas wyzwaniem do jeszcze bardziej aktywnego działania na rzecz kreowania wizerunku koła i stowarzyszenia, oraz jego postrzegania nie tylko w środowisku emerytów i rencistów policyjnych.

Zachęcamy do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Jesteśmy organizacją, która zrzesza byłych funkcjonariuszy (także wdowy i wdowców) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno - rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.....( Dz. U. Nr 8 z 2004 r., poz. 67 z późn. zmianami).

Adres siedziby koła: 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 72

Zarząd Koła Terenowego nr 27

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Mysłowicach

 
stat4u